Åbningstider

telefondreng2Telefontid
Lægehusets telefon er åben hele dagen                kl 8:00 -15:30.

Tlf 5931 5012

I middagstiden kl 12 -13 anmoder vi om,
at man kun ringer ved akut behov.

Konsultation
Konsultationer er efter tidsbestilling hos sekretæren.

Akut Telefonen  18 18

Efter kl. 16 samt i weekenden og på helligdage kan Region Sjællands akut telefon kontaktes.