Nervemedicin og sovepiller

nerve_fjer_webBruger du sovemedicin eller beroligende medicin af benzodiazepin-typen?

Sundhedsstyrelsen anbefaler, at sovemedicin og beroligende medicin kun bruges i få uger.

Fordi virkningen begynder at aftage efter kort tids brug, men bivirkninger og mangelsymptomer (abstinenser) bliver mere udtalte med længere tids brug.

Hyppige bivirkninger:

 • døsighed
 • hukommelsesbesvær
 • koncentrationsbesvær

Almindelige abstinenssymptomer:

 • uro
 • søvnbesvær

De fleste opdager ikke, at de er påvirkede af lang tids brug af benzodiazepiner, men det er påvist i undersøgelser og mange pårørende bemærker det.

Når man atter er trappet ud af sit daglige forbrug vil man ofte selv mærke en øget livskvalitet.

Et brat ophør eller hurtig aftrapning giver abstinenser. Det er netop beviset for, at man er afhængig.

Derfor bør man trappe meget langsomt ud af behandlingen, fx ved at fjerne ¼ -½ tablet med 1-2 ugers interval.

Hvilke præparater er sovemedicin og beroligende medicin?

 • Alopam Flunitrazepam Lexotan Pronoctan Valaxona
 • Alprazolam Frisium Mogadon Risolid Zolpidem
 • Alprox Halcion Nimadorm Rivotril Zonoct
 • Apodorm Hexalid Nitrazepam Sonata Zopiclon
 • Apozepam Imoclone Noctamide Stesolid Zopiclone
 • Bromam Imovane Oxabenz Stilnoct Zopiklon
 • Diazepam Imozop Oxapax Tafil
 • Flunipam Klopoxid Pacisyn Temesta

Søg evt. mere information på medicinmedfornuft.dk
og snak med din læge om nedtrapning.