Sygesikring

Sygesikring i Danmark
Det gule Sundhedskort udstedes af hjemkommunen.

Det gælder i Danmark som betaling hos lægen for behandling af sygdomme, de offentlige screeningstilbud samt svangrekontroller.

For børn dækkes også de anbefalede børneundersøgelser og børnevaccinationer.
Attester betales ikke af den offentlige sygesikring.

sygesikringkort_webSygesikring i udlandet
Den bedste forsikring er almindelig sund fornuft og en gyldig rejsesygeforsikring.
Det gule sundhedskort gælder som rejsesygeforsikring for ferierejse max 30 dage i Europa. Blandet arbejds/ferie-rejse betragtes som arbejdsrejse. Studierejse tilknyttet institutution i udlandet er ligeledes arbejdsrejse og her dækker kortet ikke.

Sygesikringen dækker ikke hjemtransport, dog betales hjemrejse i Norden, Færøerne og Grønland efter speciel aftale.

Ansøgning om forhåndsgodkendelse
Husk forhåndsgodkendelse fra forsikringsselskabet, hvis der har været væsentlige ændringer i dit helbred de seneste 3 måneder inden rejsen. F.eks indlæggelse eller medicinændringer.

SOS International administrerer den offentlige sygesikrings “gule Sundhedskort” i Europa, og forhåndsgodkendelse skal derfor aftales med dem.

Ved rejser udenfor Europa kræver nogle forsikringsselskaber stabile helbredsforhold i 6 måneder.

Er du i tvivl så kontakt forsikringsselskabet før rejsen !

Nye dækningsregler i Europa
1. januar 2008 blev reglerne ændret for dækningen af den offentlige rejsesygesikring i Europa.
Hjemtransport dækkes generelt ikke længere.

Generelt dækkes kun lægebehandling i EU.

Du er dog stadig dækket i Norge, Schweiz og Island samt flere mindre lande og fyrstendømmer.

Du er altså ikke som tidligere dækket af rejsesygesikringen på rejser til for eksempel Tyrkiet, Kroatien, Egypten, Libanon, Tunesien, Rusland, Hviderusland, Ukraine og Moldova, de asiatiske og afrikanske lande med kystlinie til Middelhavet eller Jordan.

Tegn privat rejse-sygeforsikring !

Det blå sygesikringskort eller EU-kortet som blev indført i 2004 giver indehaveren samme ret til behandling i et EU land, som gælder for borgerne i det pågældende land. Dvs der er mulighed for dækning af kontrol og behandling af ikke-akutte sygdomme. Der kan være delvis egenbetaling som for borgerne i det pågældende land.
Dette kort har ikke 30 dages begrænsning, og det kan benyttes ved studie- og forretningsrejser.
Det udstedes af hjemstedskommunen, gældende for et år ad gangen.

Når den offentlige sygesikring ikke gælder, anbefales det kraftigt at tegne en rejsesygeforsikring. Læs på nedenstående links.

blaasygesikringkort_web

Links
Gouda rejseforsikring

Europæiske rejseforsikring